Itt találsz meg:

Kuti Laura Tünde 
Kecskemét, Széchenyiváros
(a SPAR mögött)

Telefon (09-től 20-ig):
+36/30-3372-760

E-mail:
klola216@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Vasárnap
9.00 - 20.00

Hírek

Megosztás

Mi a K.T.Gy.?

Mi az a Kapcsolatteremtő Gyógyítás®?

 

A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® a gyógyítás olyan formája, amely most legelső ízben jelent meg ezen a bolygón. Miközben újrateremti kapcsolatunkat lényünk és valódi önmagunk teljességével, az univerzum egészével kapcsol össze minket. Úgy véljük, hogy nem csupán egy sor új gyógyító frekvencia révén, hanem alkalmasint egy egészen új sávszélesség útján képes újra összekötni minket a világegyetemmel és legbenső lényegünkkel.

A Kapcsolatteremtő Gyógyitás® egyszerre használja a fényt, információt és energiát a gyógyitáshoz.

A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® létezésének valósága világosan bebizonyosodott a gyakorlatban és a tudományos laboratóriumokban egyaránt.

A Kapcsolatteremtés az univerzumhoz való újrakapcsolódásunk koordináló folyamata, amely módot ad a Kapcsolatteremtő Gyógyításra. Ezek a gyógyulások és evolúciós frekvenciák egy új sávszélességhez tartoznak, amely a fény és az információ egy spektruma által jutott el hozzánk. A Kapcsolatteremtés révén vagyunk képesek érintkezésbe lépni a fénynek és az információnak ezekkel az új szintjeivel, és ezek tesznek képessé minket a Kapcsolatteremtésre. Ez valami új. Ez valami más. Ez egy valós jelenség – amely mindnyájunk lényének szerves részévé válhat.

Hogyan hasonlítható ez össze más frekvenciákkal? Miben különbözik az energiagyógyítás jelenleg használt más formáitól?

Napjainkban tapasztalható egy jelenség, amelynek legalábbis bizonyos mértékig a legtöbbünk tudatában van. Arról van szó, hogy az idő mintha csak egyre gyorsabban haladna, és folyamatosan tágulna is. Ezt az átmenetet számos névvel illetik. „A Váltás” és a „Korszakváltás” két olyan kifejezés, amelyeket Gregg Braden használ. Az átmenetet megjósolták a maják, az inkák, a hopik, Nostradamus, Edgar Cayce és a kabbala (mind a zsidó, mind a keresztény változata). Braden az Utazás világok között című könyvében úgy határozza meg ezt az átmenetet, mint „a Föld történetének egy korszakát és az emberi tudat egyfajta megtapasztalását. Ez a Korszakváltás, vagy egyszerűen A Váltás, amelyet a bolygómágnesség gyengülésének és a bolygófrekvencia növekedésének egy időpontra irányuló konvergenciája határoz meg, ritka alkalmat kínál az emberi tudat megnyilvánulásainak kollektív újjászervezésére. A Váltás kifejezést arra a folyamatra használjuk, amelynek során a Föld egyre gyorsulva halad az evolúciós változás egy pályáján, miközben az emberi faj, tudatos szándékkal a Föld elektromágneses mezőihez kapcsoltan, a sejtszintig hatoló változás folyamatával követi példáját”. 

Hasonlóképpen a gyógyítás birodalmában is számos olyan technika létezik, amely kiállta az idők próbáját, és továbbra is ugyanolyan hatékonyan működik, mint eddig – csupán arról van szó, hogy immár valami több van a birtokunkban, és mi magunk is többek vagyunk, úgyhogy a régi technikák többé nem elegendőek. Bármilyen jól beváltak is, új és tágabb paramétereink között többé már nem megfelelőek – ahogyan a lámpások sem felelnének meg egy autó reflektoraként, holott a lovas kocsiknál remekül beváltak. Ezeknek a módszereknek a gyengéi – például, hogy megkövetelik az ékszerek és a bőrtárgyak levételét, a hitet a befogadó részéről, a védelmező rítusokat mindkét érintett fél számára – az új frekvenciáknál már nincsenek jelen.

Arról se feledkezz meg, hogy miért ismerkedett meg a legtöbbünk azokkal a gyógyító technikákkal, amelyeket gyakorol! Nem azért, hogy magának a technikának a fanatikus követője legyen – hanem, hogy gyógyítóvá váljon. A technika pusztán az egyik kezdeti lépésed volt ebben a folyamatban.

Egy pillanatra képzeld el magad egy hatalmas, többszintes lépcsősor alján állva! Az egyik célod – hogy gyógyítóvá válj – a lépcsősor tetején vár rád. Az első lépcsőfok egy technika megtanulása. Beleveted magad ebbe a technikába, tökéletesen elsajátítod, talán egyenesen a tanítójává válsz. Ezzel a birtokodba vetted ezt az első lépcsőfokot. Semmi gond nincs azzal, ha megkedveled, de óvakodj attól, hogy beleszeress! Ha ugyanis ez történik, akkor egyszerűen leülsz rá, fogod a párnádat és a takaródat, megtelepszel rajta, és ezt a lépcsőfokot nevezed ki egész további életed középpontjává. De vajon milyen következménnyel jár ez a lépcsősoron felfelé vezető utad szempontjából? Egyszerűen véget vet neki. Eljött tehát az ideje annak, hogy hálásan tekints az első lépéseidre… és folytasd az utadat felfelé!

 

Tehát azt állítod, hogy a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® jobb a többi technikánál?

 

Természetesen nem. Itt nem a „jobb vagy rosszabb” kérdéséről van szó, hanem arról, hogy mi megfelelő. Ahogyan tisztában vagy azzal, hogy ha a Maseratidban száguldasz az autópályán egy romantikus vacsorára, akkor a gyertyával világító lámpások nem felelnek meg fényszóró gyanánt, éppúgy azt is jól tudod, hogy miután leültél a vacsorához, a halogénizzók nem szolgálnak megfelelő asztali világítással. A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® azért jelent meg a földön, hogy egy átfogóbb és kiterjedtebb rendszert bocsásson a rendelkezésünkre, mivel most jött el az idő, amikor felkészültünk ennek befogadására.


A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® csak fizikai bajokra hat, vagy mentális problémák esetében is beválik?

 

A gyógyulás nem más, mint visszatérés az egyensúlyhoz. Minden egészségügyi kihívás a fizikai, mentális, spirituális, érzelmi vetületek elegye (és alkalmasint még néhány kategóriáé, amelyekre szavunk sincs). Egyszerűen csak arról van szó, hogy az uralkodó jellegzetességük alapján osztályozzuk őket. A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® nem „kezel” konkrétan semmit. Ha a jelenlétében módot adsz magadnak arra, hogy visszatérj az egyensúlyodhoz – ahogyan oly sokan –, akkor megteszed. Egyszerűen csak megteszed.

 

Mi a különbség a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® és a Kapcsolatteremtés között?

 

A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® és a Kapcsolatteremtés közötti alapvető különbség a szándékban rejlik. A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® esetében lényegében a gyógyítás szándéka vezérel mind a fizikai, mind a mentális, érzelmi, spirituális vagy bármely egyéb szinten. És persze ahhoz, hogy elérd a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® útján előidézhető gyógyulási szintet, bizonyos mértékig a Kapcsolatteremtést is meg kell tapasztalnod a folyamat részeként. Ez a Kapcsolatteremtés teszi lehetővé a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® számára, hogy oly mérhetetlenül átfogóbb legyen azoknál a gyógyító „technikáknál”, amelyek eddig a rendelkezésünkre álltak.

A Kapcsolatteremtés célja az, hogy elvezessen minket az univerzumhoz fűződő benső kapcsolatunk maradéktalan kiteljesítéséig. Ezt két foglalkozásból álló megtapasztalás révén érjük el, amelyre általában a Személyes Kapcsolatteremtés elvégzéseként hivatkozunk. És persze ahhoz, hogy elérd a Kapcsolatteremtés útján előidézhető újrakapcsolódást, bizonyos mértékig a gyógyulást is át kell élned a folyamat részeként.

A tökéletes eredmény elérése végett azonban a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® foglalkozásaidat és a Személyes Kapcsolatteremtés foglalkozásaidat különböző alkalmakra érdemes időzítened – noha a kettő nem teljesen különálló folyamat.

 

Milyen érzés tölt el a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® során?

 

Bizonyos értelemben – bár nem szívesen használok ilyen „vajákos” hangzású szavakat – ez egyfajta ráhangolódás. Azonban ahogy kezdjük megérteni a rezgés és az áthangolás fogalmát, egyre világosabban látjuk, hogy a „ráhangolódás” tökéletesen helyénvaló kifejezés. Gondold végig a dolgot a ráhangolódás hatásainak szempontjából! Tegyük fel, hogy színvak vagy, aki képtelen megkülönböztetni a kéket, a vöröset és a sárgát! Azután történik valami a szemeddel, és a színérzékelő receptorok működésbe lépnek! El tudod képzelni? Hirtelen az érzékelés egész új birodalma nyílik meg előtted.

A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® során hasonló esemény játszódik le. Amint ráhangolódunk ezekre az új energiafrekvenciákra (vagyis összhangba kerülünk velük), kezdünk változásokat észlelni a testünkben. A rezgések hatást gyakorolnak ránk, és szerves részünkké válnak. Ezeknek az észleleteknek a felismerése éppúgy fontos része a tanulási folyamatnak, amelynek során megtanulunk dolgozni ezzel a gyógyító erővel, ahogyan a színlátás is felbecsülhetetlenül értékes képesség egy festő számára. Mindazonáltal tudnod kell, hogy ez nem előfeltétel. Jóllehet az ilyen módon kapott visszajelzések nagy előnyt jelentenek készségeink finomításánál, igenis léteznek vak festők és süket muzsikusok. Visszajelző rendszereid a maguk módján fognak kifejlődni a béke és a nyugalom teréből. Az áthangolás, az erők és mezők egymáshoz igazodása, a fény és az információ átadása be fog következni, és minden valószínűség szerint módot fog találni rá, hogy ezt a tudomásodra hozza.

 

Miből fogom tudni, hogy ez a ráhangolódás végbement bennem? Mit tehetek, hogy a testem tudatára ébredjen az új rezgéseknek, és képes legyen a vezető közegükként működni?

 

Már meg is kezdődött a folyamat, amelynek során átesel ezeken a változásokon – a változások ebben a pillanatban is zajlanak benned. Sokak számára a priori következtetés, hogy a ráhangolódás folyamata már ennek a kérdezz-feleleknek az olvasása közben is kódolódik és bontakozik bennük. Mások pedig minden valószínűség szerint éppen most élik át ezt a felfedezést, vagy állnak a küszöbén.

Tapasztalataim szerint az emberek három fő „stílusban” hajtják végre ezt a ráhangolódást, ezt az átmenetet, amelynek során hozzáigazodnak az új frekvenciákhoz:

1. Egyesek már a kezdetektől változásokat észlelnek önmagukban – melegségérzet önti el őket, különös érzést tapasztalnak a fejükben vagy a kezükben, amikor először hallanak a Kapcsolatteremtésről, vagy meglátják a könyvet a boltban. 

2. Mások esetében a folyamat akkor veszi kezdetét, amikor a kezükbe veszik a könyvet (illetve ezt a kérdezz-feleleket), vagy kinyitják és elkezdik olvasni. Ahogyan pedig mind előrébb jutnak az olvasásban, alkalmasint kezdik észrevenni, hogy a dolgok mozgásba lendülnek. Az anyagban elmerülve, az érzékleteik egyre szembetűnőbbé válnak.

3. Az olvasók közül néhányan talán nem éreznek semmit, amíg el nem telik egy kis idő – három nap, három hét, esetleg még több.

Végezetül pedig létezik egy negyedik „stílus” is – a megnyilvánító. Ez a fajta személy apró hólyagokat produkál, vagy megmagyarázhatatlan vérzést tapasztal, ahogyan velem is megtörtént a saját fejlődésem egy pontján. Ha ez történik, a dolog a jelek szerint mindössze egy-két napig tart, és egyszerűen azt jelenti, hogy a tested alkalmazkodóban van ezekhez az újabb és magasabb (átfogóbb) frekvenciákhoz, és felkészül a közvetítésükre.

 

Volt-e dolgod valaha olyan emberrel, aki képtelen volt a Kapcsolatteremtő Gyógyításra?

 

Úgy tűnik, hogy mihelyt kölcsönhatásba lépett ezekkel az új frekvenciákkal, mindenki képes e munka végzésére. Egészen ritka alkalmakkor megesik, hogy az illetőnek a szeminárium legelején némi nehézségei adódnak a frekvenciák megérzésével. Mire azonban a hétvége véget ér, jószerivel mindenki képes egészen erősen megérezni őket. A legritkább esetekben – talán kevesebb, mint tíz embernél a sok ezer közül, akik eddig részt vettek a szemináriumokon – előfordul, hogy az illető a hétvége végeztével sem érzi meg ezeket a frekvenciákat. Minden valószínűség szerint azonban úgyis meg fogod látni a változásokat a páciensen, akivel éppen dolgozol, és ebből megbizonyosodhatsz afelől, hogy a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® igenis végbemegy rajtad keresztül.

Ne feledd: Ha nehézségeid vannak a frekvenciák megérzésével, egyszerűen csak túl erősen próbálkozol!

 

Szeretnék meggyógyulni. Személyes foglalkozást érdemes-e kérnem, vagy jobban járok, ha részt veszek egy szemináriumon?

 

Ez több tényezőtől függ. Először is, ha mások gyógyulását is a szíveden viseled, bölcs dolog részt venned egy szemináriumon. A szemináriumok számos résztvevője arról számol be, hogy puszta jelenlétük is gyógyulást hozott számukra, jóllehet azzal a céllal jöttek el, hogy megtanuljanak közreműködni mások gyógyulásában. És bár nem tehetünk konkrét ígéretet, hogy veled is ez lesz a helyzet, kétségkívül rengeteg minden szól amellett, hogy egy egész hétvégére elmerülj ezekben a gyógyító frekvenciákban. Nem csupán azok miatt az előnyök miatt fontos elsajátítanod ezt a gyógyító munkát, amelyekre személy szerint te szert tehetsz, hanem azért is, mert így mások megsegítésének képessége is megadatik neked. Ha a részvétellel egyetlen célod önmagad meggyógyítása, akkor érdemes egy személyes gyógyító foglalkozást beütemezned, ha viszont az a vágyad, hogy másokon és önmagadon is segíts, akkor a szemináriumi részvétel lehet számodra a helyes út.

A szemináriumi részvétellel kapcsolatos információkért kérlek, látogass el a TheReconnection.com honlapra!

 

Szeretnék részt venni egy személyes foglalkozáson Eric Pearllel. Hogyan szervezhetem meg ezt? El kell repülnöm Los Angelesbe?

 

Mivel körutunk menetrendje meglehetősen szigorú, Eric ritkán elérhető személyes foglalkozások céljából. Azonban több ezer igen gyakorlott terapeutánk van, akiket Eric képzett ki, és akik éppúgy tartanak foglalkozásokat. Ők ugyanazokat az eredményeket képesek megvalósítani, mint Eric, jóval könnyebben elérhetőek, és jóval kevesebb utazással felkereshetők. Ekként persze a te költségeid is tetemesen csökkennek.

A hozzád legközelebbi terapeutákkal kapcsolatos információkat az online Pracitioner Directory (a terapeuták címtára) tartalmazza. Ez az internetes címjegyzék valamennyi terapeutát felsorolja szerte a világon, és segítséget nyújt neked a megkeresésükben a TheReconnection.com című honlapunkon.

Azt illetően nem tudunk biztosat, hogy mikor lesz Eric legközelebb elérhető személyes foglalkozás céljából, azonban többi terapeutánk szép sikereit látván, egészen nyugodt lelkiismerettel ajánlhatjuk őket neked.

Dr. Eric Pearl Kapcsolatteremtő gyógyítás

Tudom, hogy vannak más terapeuták is, de nem az-e a legjobb, ha egyenesen a forráshoz fordulok? Nem magával Eric Pearllel járok-e a legjobban?

 

Úgy tűnik, hogy az emberek az Erickel való puszta érintkezés révén képesek szinte azon nyomban ráhangolódni/szert tenni erre a képességre. És a legtöbb – ha nem valamennyi – szemináriumi résztvevőnk képes saját foglalkozásokat tartani a szeminárium sikeres elvégzését követően. Ne feledd, a Forrás Isten, a Szeretet és/vagy az Univerzum – nevezd, ahogyan neked tetszik! Eric pusztán az eszköz, amelyen keresztül ezek a gyógyítások bemutatkoztak a világ előtt. A Forrás mindenkor elérhető mindnyájunk számára.

 

Ért-e el valaha Eric vagy bármely más terapeuta sikert … (egészítsd ki a konkrét betegséggel) esetében?

 

Az évek folyamán olyan sok pácienst láttunk, hogy szinte lehetetlen visszaemlékezni valamennyi konkrét esetre. A lényeges alapelv, amelyet itt meg kell értened, a következő: Ha három páciens felkeres minket ugyanazzal a diagnózissal és ugyanolyan tünetekkel, az eredmény akkor is mindhármuk esetében különböző lesz. Az általunk látott legjelentősebb és leginkább drámai gyógyulások közül sok olyan esetekben fordult elő, amelyeknél halvány fogalmunk sincs arról, hogy milyen problémával küzdött a páciens. Ahogyan Eric mondja: „Gyakorta minél kevesebbet „tud” a terapeuta arról, hogy mi a „baja” a páciensnek/ügyfélnek, annál jobb az illetőre nézve.” És noha igen sok ember tapasztal olyan eredményeket, amelyek azonnali és maradandó módon nyilvánulnak meg a fizikai síkon, ritkán az is megesik, hogy az illető kezdetben nem mutat észrevehető reakciókat. Némelyeknél a reakciók később jelentkeznek, néhány nap vagy néhány hét múltán, egyeseknél pedig nem is észlelhetők. A legtöbb gyógyulás végérvényes, csak éppen egyes esetekben azon nyomban és maradéktalanul végbemegy, másoknál idővel bontakozik ki. Azonban a gyógyulás jószerivel minden alkalommal maradandóan a tiéd.

Dr. Eric Pearl Kapcsolatteremtő gyógyítás

Mire számítsak egy Kapcsolatteremtő Gyógyulás foglalkozás vagy a Kapcsolatteremtés során? Mi a legjobb módja a felkészülésnek? Mit tehetek annak érdekében, hogy a lehető legeredményesebb legyen?

 

Mindenki teljesen egyéni módon tapasztalja meg a Kapcsolatteremtő Gyógyítást. Az emberek gyakran számolnak be arról, hogy a gyógyulás egy szempillantás alatt, mindössze egyetlen foglalkozás alkalmával végbement, máskor egy kicsivel több idő kell a kibontakozásához. Ha szerencsés vagy, gyógyulásod az általad elvárt formában érkezik; ha pedig igazi mázlista vagy, olyan formában következik be, amely fel sem merült benned – amelyet az univerzum külön neked tartogat.

A gyógyulások a legkülönbözőbb formában mennek végbe. A leghatékonyabban úgy tehetjük lehetővé a gyógyulást, hogy a várakozás állapotába helyezkedünk, mindennemű elvárás és kötődés nélkül. Helyezkedj el a kezelőasztalon, lazíts, hunyd le a szemed, és egyszerűen észlelj! Válj megfigyelővé! Legyél egyszerre a megfigyelő és a megfigyelés tárgya! 

Oldott légkörben feküdj hanyatt egy masszázságyon vagy bármely más alkalmatosságon, amely mellett döntötök, hunyd le a szemed, és észlelj! Kizárólag csak észlelj! Vonatkoztass el tudatos gondolkodási folyamataidtól, és egyszerűen figyeld meg, mikor adódik valami észlelnivaló, és mikor nem; csak feküdj ott, és engedd el magad, mintha csak egy kis nem várt ejtőzéshez jutottál volna!

Nem azt javaslom, hogy próbáld meg kiüríteni az agyad, és igyekezz semmire se gondolni. Az emberek rendszerint problémásnak találják azt az elvet, hogy semmire se gondoljanak. Az agyunk mindig jár. Én azt tanácsolom, hogy bármi vonja magára az érdeklődésedet, egyszerűen csak figyeld meg! Ezzel elfoglalhatod magad, és enyhül benned az a feszültség, amellyel gyakran szembesülünk, amikor megpróbálunk semmire sem gondolni… és rájövünk, hogy fogalmunk sincs róla, hogyan csináljuk. Irányítsd a figyelmedet a tested belsejébe, és kalandozz odabent! A rendkívülinek észlelt jelenségek megfigyelése eléggé lefoglalja az elmédet ahhoz, hogy ne ess a „mire szabad gondolnom és mire nem” szellemi csapdájába.

Ne alkalmazz különleges légzéstechnikákat, ne vizualizálj ellazító jeleneteket vagy kívánatos eredményeket, ne meditálj, és ne mormolj mantrákat sem magadban, sem fennhangon, és ne „tégy” mást sem, amit kihagytam a felsorolásból, és amiről te magad vagy a tanácsadód úgy vélitek, hogy „segíteni” fog! Nem fog. Egyszerűen csak azt az eredményt idézi majd elő, amit önállóan is képes vagy elérni, és megakadályoz téged, hogy a maga teljességében és valódiságában kiélvezhesd az élményt. Márpedig ha ez a helyzet, akkor akár otthon is maradhattál volna! Akkor állsz készen mindannak a megtapasztalására, ami különbözővé teszi a Kapcsolatteremtő Gyógyítást, ami valódiságot kölcsönöz a Kapcsolatteremtésnek, amikor hajlandó vagy elengedni magad, és nem próbálod „irányítani” vagy fokozni az élményt, amikor eléggé eltávolítod az egódat az útból ahhoz, hogy ne igyekezz „felcicomázni a szépséget”.

Ekkor készen állsz a befogadásra!

 

Hány foglalkozásra lesz szükségem? Mennyi időbe telik, amíg bekövetkezik a gyógyulás?

 

Egyetlen látogatás – talán még annak egy része is – bőven elegendő lehet, de rendszerint azt szoktuk javasolni, hogy három foglalkozással számolj. És jóllehet minden foglalkozás különleges, a páciensek sokszor számolnak be arról, hogy a harmadik foglalkozáson következik be valami egészen rendkívüli esemény.

A gyógyulások egyetlen szempillantás alatt zajlanak le. „Időre” csupán a páciensnek van szüksége, amíg „eldönti”, hogy elfogadja a gyógyulást. Ha az első, második vagy harmadik foglalkozásodon mindent megkapsz, amire vágytál, akkor ideje lazítani és hagyni, hogy a dolgok a maguk útján bontakozzanak ki. Ha a harmadik foglalkozásodon sem tapasztalsz semmi változást, akkor a Kapcsolatteremtő Gyógyítás® talán nem a megfelelő módszer, hogy megkapd, amire életednek ebben a szakaszában vágysz. Ez esetben ismét érdemes lazítanod és hagynod kibontakozni az eseményeket. Úgy is határozhatsz, hogy három, hat vagy akár tizennyolc hónap múltán visszatérsz. Jómagam kizárólag az alábbi esetekben vennék fontolóra még néhány foglalkozást: a) ha új helyzet alakul ki az életedben; vagy b) ha az első három látogatás folyamán világos, észrevehető és következetes javulást tapasztaltál, és úgy tűnik, még van hová továbblépned. Ezen a ponton érdemes fontolóra venned néhány további foglalkozást! Ezt követően ismét azt javaslom, hogy lazíts, és hagyj időt a dolgoknak a kibontakozásra! A Kapcsolatteremtő Gyógyítás® lényege nem a rendszeres vizitekben vagy „pepecselésben” rejlik. Nem szükséges „heti” vagy bármiféle „rendszeres” foglalkozásokra járnod. Mihelyt részt vettél a foglalkozásodon vagy foglalkozásaidon, „birtokába jutsz” változásodnak, gyógyulásodnak, fejlődésednek. Az már a tiéd. Senki sem veheti el tőled soha többé!

Kapcsolatteremtő gyógyítás - Reconnective healing